לאחר שהתפרק הגוש הקומוניסטי חוקקה רומניה בשנת 1991 את חוק האזרחות הרומני, אשר מפרט את התנאים השונים לקבלת האזרחות מחדש, למי שוויתר עליה או שזכותו נשללה ממנו מסיבות שונות, וגם לצאצאיו, תוך כדי הליך בירוקרטי מסובך, שעלול להימשך זמן רב .

 

לפיכך, עזרה של עו"ד ונוטריון מוסמך לשפה הרומנית והמוכר על ידי סגל שגרירות רומניה בישראל ואנשי משרד המשפטים ברומניה, והמומחה בתחום, הואת נאי להצלחה בהשגת האזרחתו והדרכון וזאת בזמן הקצר האפשרי תוך חסכון בזמן וכסף.

בעזרת משרדנו תוכלו להחזיק בדרכון רומני - אירופאי, באמצעותו תוכלו להתגורר, ללמוד, לעבוד, להשכיר נדל"ן ולנוע בחופשיות בין מדינות האיחוד . הדרכון מקנה גם את האפשרות ללצוד במוסדות השכלה במדינות האיחוד האירופאי,  בעלות זולה יותר מבמדינות שאיננן באיחוד, אפילו עד כדי סבסוד השכלה ממש באופן מלא.